Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Søby Lokalråd d. 15. juni 2022

Mødet blev holdt den 15. juni i aktivitetshuset, Østerbro 31, Søby. 

Heidi Beck, Susan Hinnum, Rune Schmidt, Abelone Panton-Madsen, Celestine Steinhardt, Peter Mose og Randi Moth Lønblad deltog. Mads Storgaard og Jørgen Ullerup havde meldt afbud. Der var glæde over, at Peter Mose igen er medlem af bestyrelsen.

1. Godkendelse af referat: godkendt

2. Konstituering af bestyrelsen: Formand Henning Guddal, næstformand Heidi Beck og kasserer Susan Hinnum modtog genvalg. Randi Moth Lønblad nyvalgt som sekretær. 

3. Aktivitetshus og rengøring: For nuværende bruges huset fast af strikkegruppe, læsegruppe, repaircafé, ældresagen, bibliotek og lokalrådet. Malegruppen holder pause.

Angående det gamle og larmende køleskab, Peter foreslog f.eks at bede Rise Sparekasse om hjælp. Susan kontakter sparekassen. 

Susan sørger for papir til toilettet. Henning sørger for skilte ang. rengøring og vedligehold. (Din-mor-bor-her-ikke-skilte).

Vi skal have lavet skriftlige husregler ved brug. Forslag om at se på andre lokalråds regler, Heidi og Celestine undersøger. Ideer til husregler kan der tænkes over indtil næste bestyrelsesmøde.

Celestine spurgte: hvad skal vi bruge udendørsområdet til? Hun kontakter kommunen og spørger om, hvad vi må bruge haven til. Må der f.eks. plantes flere træer og opsættes havemøbler? Celestine og Randi laver derefter forslag til forskønnelser m.m. I givet fald søger Randi på facebook ang. havemøbler.

Bestyrelsen og faste brugere mødes den 13. august kl. 10 til festlig hovedrengøring af huset…

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 21. september kl. 19.

Den 1. december kl. 12 mødes vi med folk fra kommunen.

Referent Randi