Søby Lokalråd
Forside     Projekter     Vedtægter     Referater     Bestyrelsen     Kontakt
 

Projekter

Her kan du læse lidt om hvad lokalrådet helt aktuelt arbejder med. Kontakt os gerne hvis du har kommentarer, forslag eller idéer.

BESTYRELSEN HAR ARBEJDET MED NEDENSTÅENDE SAGER FREM TIL APRIL 2013

Opstilling af bænke/borde rundt om Vitsø
STATUS: AFSLUTTET

Det er rart at gå en tur rundt om Vitsø, men der er langt. Der er derfor et stort ønske om opstilling af 2-3 bænke/ borde-bænkesæt langs ruten.

Jan Ole og Ulrich har både været i forbindelse med kommunen og Å. V. Jensen Fonden der ejer Vitsø Nord. Begge instanser ser velvilligt på en opsætning af bænke på udvalgte steder omkring søen. Jan Ole og Ulrich er fortsat på sagen – blandt andet skal Kommunen give tilsagn om opsætning og pasning af bænkene. Kommunen skal i sammen omgang opfordres til en bedre pasning af sydsiden af Vitsø Nord.

Tovholdere på projektet: Jan Ole og Ulrich

Søby Camping
STATUS: AFSLUTTET

Søby Camping er øens eneste privatejede campingplads. Når Ærø Kommune involverer sig økonomisk i vedligeholdelsen af øens øvrige campingpladser er der tale om konkurrenceforvridning. Det skal kommunen gøres opmærksom på.

Henning omdelte en skrivelse vedrørende sagen som Søby Erhvervsforening vil sende til Kommunen. Roar og Henning vil forfatte et lignende brev med Lokalrådet som afsender. Roar snakkede i den forbindelse om muligheden af at oprette en fond (med kommunen som sponsor) der fremover skulle eje campingpladsen.

Tovholdere på projektet: Henning og Roar

Udvidet bemanding for Søby turistinformation
STATUS: AFSLUTTET

Turistinformationen på Søby Havn er KUN bemandet i juli måned. Der er behov i HELE skoleferien for bemanding. Det drejer sig om sidste uge af juni samt de to første uger af august. Et hold frivillige skal findes. I første omgang tages kontakt med Kirsten Kangdill.

Glædelig nyt - bemanding på Søby Turistkontor i sommer
Turist- og Erhvervskontoret har fundet bemanding til vores lokale turistkontor i Søby i en udvidet periode.
Fra mandag den 27. juni og en uge frem vil Lilo passe kontoret mellem kl. 9.30 og 16.00.
Fra mandag d. 4. juli og i hvert fald frem til søndag d. 7. august bliver kontoret passet dagligt af Karoline i tidsrummet mellem kl. 9.30 og 16.00.
Der arbejdes på at pasningen også vil omfatte uge 32 - altså helt frem til søndag d. 14. august

Caroline har passet informationskontoret sommeren igennem – fra uge 26 og frem til og med uge 32. Det har hun gjort rigtig godt. Desværre har Ærø Turist og Erhvervskontor ikke kunne stille en computer til hendes rådighed. Hun har derfor brugt sin egen – hvilket er uholdbart. Derudover har hun kun haft en mobil med taletidskort. Også uholdbart. En evaluering samt en fremadrettet plan forfattes af Susan og Henning. Denne sendes til både kommune og Ærø Turist og Erhvervskontor

Tovholder på projektet: Susan

 

Ny færgeplan
STATUS: AFSLUTTET

Kommunalbestyrelsen har på et ekstraordninært møde d. 16. februar sendt et nyt forslag til ændring af færgedriften i høring. Den nye færgeplan medfører en skrotning af Søby-Faaborg færgen og V-sejllads med Skjoldnæsfærgen mellem Fynshav - Søby - Faaborg.

Læs mere om lokalrådets arbejde her...

 

Indsamling af midler til Søby lokalråd
STATUS: AFSLUTTET

Der skal samles penge ind til Søby Lokalråd under Søby Havnefest i juli. For eksempel i en kæmpe ”sangskjuler”-sparebøsse der er opstillet på havnen i festdagene. Et projekt der muligvis kunne være interessant for Havnepaletten at deltage i. Børn fra Havnepaletten havde fremstillet en ”sangskjuler”. Der blev indsamlet kr. 122,- (!)

Tovholder på projektet: Ulrich

Informationsmateriale samt indmeldelsesfolder produceres til opsætning i Brugsen
STATUS: AFSLUTTET

Informationsmateriale er tilgængeligt i brugsen

Tovholder på projektet: Henning

 

Opdatering af medlemsliste for lokalrådet
STATUS: AFSLUTTET

Omkring 100 Søbyborgere meldte sig ind i Søby Lokalråd på den stiftende generalforsamling torsdag d. 12. maj 2011. Godt en fjerdedel skrev IKKE deres mailadresse på listen. Da kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer først og fremmest vil foregå via foreningens hjemmeside skal det undersøges om ikke flere medlemmer har en mailadr. – og derfor også daglig har adgang til nettet.

De sidste mailadr. er indsamlet og foreningens medlemmer kan derfor fremover orienteres via mailen – blandt andet når referat lægges op på siden. Kun 13 medlemmer er ikke brugere af nettet. De vil modtage information via Post DK.

Tovholder på projektet: Trine

Information til medie om lokalråd
STATUS: AFSLUTTET

En pressemeddelse skrives og udsendes vedr. bestyrelsens konstituering samt første møde.

Tovholder på projektet: Henning

Brug Havnepaletten
STATUS: AFSLUTTET

Opfordring fra Jette og Susanne til at bruge Havnepaletten i højere grad. I disse dage uddeles en folder til alle i Søby om igangværende projekter med base på Havnepaletten. Pjecen opfordre til nye projekter.
Toveholdere: Lillian og Susan der forsøger at ideudvikle.
Søby Værft ejer bygningen og støtter økonomisk havnepaletten. Leje af lokalerne er derfor meget billigt. Brug dem!

Tovholder på projektet: Lillian og Susan der forsøger at ideudvikle

 

Markedsdage i Søby
STATUS: AFSLUTTET

Søby Lokalråd har modtaget en mail fra Havnepaletten om etablering af markedsdage i sommerferieperioden 2012. En idé der er stor tilslutning til. Abelone, Marna og Lillian har dannet en gruppe der skal idéudvikle på dette projekt frem til næste bestyrelsesmøde.

Tovholdere: Abelone, Marna og Lillian

 

Ændring af børnepasnings- og skolestrukturen i Ærø Kommune
STATUS: AFSLUTTET

Kultur- og Socialudvalget besluttede 15. november 2011 at sende oplæg omkring ændring af børnepasnings- og skolestrukturen i Ærø Kommune i høring. Søby Lokalråd har indsendt følgende høringssvar.

Høringssvar vedr. ændring af børnepasnings- og skolestrukturen i Ærø Kommune fra Søby Lokalråd d. 9. januar 2012.

 

En postkasse til Søby Lokalråd skal opsættes centralt i Søby
STATUS: ÅBEN

Henning har kontaktet Lone Engdam, der p.t. undersøger muligheden for at opsætte en ”Lokalråd”-postkasse på Brugsens gavl.

Tovholder på projektet: Henning

 

Bogbusordning
STATUS: ÅBEN

Der er et stort ønske blandt især ældre i Søby om en bogbusordning.

Lillian har forsøgt at undersøge sagen, men ikke fundet velvilje for projektet. I stedet blev det besluttet at arbejde på, at få biblioteket tilbage til Søby. Roar er tovholder på projektet

Tovholder på projektet: Roar

 

Informationsbænke
STATUS: ÅBEN

Kunsthøjskolen på Ærø har doneret 3 af bænkene fra sommerens udstilling til Søby erhvervsforening og Søby Lokalråd. En af disse bænke tænkes opsat på parkeringspladsen lige uden for byen. En anden skal opsættes på havnen til højre for indgang til Fåborg-færgen. Ombygning af bænkenes billedfelt forsøges lagt i hænderne på en af byens ældre håndværkere. Ulrich tager kontakt.

Tovholder på projektet: Ulrich

 

Mandegruppe for ældre
STATUS: ÅBEN

Der bor en del ældre mennesker i Søby. De fleste har et fint netværk, men en gruppe ældre mænd er dårligere stillet, hvorfor en mandegruppe med mødested på Havnepaletten søges oprettet. Lillian tager kontakt til Marstal, hvor et lignende projekt er søsat.

Tovholder på projektet: Lillian

 

 » Oversigt
Klik på projektet for at læse mere...

» Bænke/borde rundt om Vitsø
» Søby Camping
» Søby Turistinformation
» Ny færgeplan
» Midler til Søby Lokalråd
» Info om lokalråd til Brugsen
» Medlemsliste for lokalråd
» Lokalråd PR
» Brug Havnepaletten
» Markedsdage i Søby
» Ændring af børnepasnings- og skolestrukturen i Ærø Kommune
» Postkasse til Søby lokalråd
» Bogbusordning
» Informationsbænke
» Mandegruppe for ældre