Søby Lokalråd
Forside     Projekter     Vedtægter     Referater     Bestyrelsen     Kontakt
 

Ændringer i færgeplaner

Som følge af en rammereduktion på færgeområdet, har Økonomiudvalget hhv. d. 5. januar og 12. januar i år godkendt en ny færgeplan med virkning allerede fra 1. februar af. Målet har være en besparelse på 2,4 millioner og planen er udelukkende beregnet på basis af tal fra færgestatistikken. (se hele sagsforløbet på Politiker Web)

Den nye sejlplan betyder bl.a. indskrænkninger på færgedriften på især Søby-Fynshav og Søby-Fåborg og i Søby Lokalråd er vi derfor bekymret for de konsekvenser det kan få for både private og erhvervsdrivende. Da indskrækningerne på færgefarten udelukkende er baseret på såkaldte trafikbetjeningsmæssige hensyn kan vi også frygte, at de økonomiske besparelser der kalkuleres med reelt set ikke opnås pga. af de samfundsøkonomiske tab det vil få - ikke blot i Søby - men på hele Ærø.

Søby Lokalråds bestyrelse besluttede kort før jul at invitere repræsentanter fra kommunalbestyrelsens forskellige partier til en uformel snak om Søby og færgedrift. Efterfølgende har vi haft møder med repræsentanter fra fem partier, hvor vi under møderne har peget på områder, der – som vi ser det – kan blive direkte ramt af den færgeomlægning, der er besluttet. Disse er i overskrifter:

  • Vognmændene der vil være berørt af indskrænket sejlads på tirsdage
  • Lørdagshandlen i Søby for XL-BYG, Dagli Brugsen og Bageren
  • Private pendlere til job og uddannelsesinstitutioner på Fyn og Als
  • Søby Værfts brug af pendlere fra Als og Fyn
  • Goldklubbens weekend indtjening
  • KVIK, Søby Boldklub der mister mulighed for at spille kampe på Fyn
  • Kunsthøjskolen på Ærø, der helt konkret vil have en merudgift på 47.000,- pr. år

Lokalrådets hensigt er – og har udelukkende været – at forsøge at klæde vores politikere bedre på til at træffe gode og gennemtænkte beslutninger. De fremmødte politikere skal derfor have tak for deres lydhørhed og også tak for invitation til at tale løsninger. Det er dog ikke lokalrådets opgave at komme med løsninger – det er politikernes opgave.

Der er ikke forud for vedtagelsen af vintersejlplanen foretaget nogen som helst konsekvensberegning på den effekt de ændrede færgesejlplaner vil have for Ærøs erhvervs- og handelsliv og turisme. Heller ikke pendlerne er der taget hensyn til.

Vi går ud fra at besparelsen på 2,4 millioner alene baserer sig på talte hoveder pr. overfart, da hverken pendlerne, de handlende i Søby eller områdets virksomheder er blevet kontaktet. Ærø har brug for et stærkt erhvervsliv, en blomstrende turisme og et solidt handelsliv. Den private persontransport er regulerbar – det er virksomhedernes geografiske placering ikke.

På denne baggrund er vi i lokalrådets bestyrelse nervøse for, at den planlagte besparelse på 2,4 millioner hurtigt vil vise sig at være betydelig mindre – måske oveni købet medføre et samfundsøkonomisk underskud – grundet de fatale konsekvenser som vi vil se ramme øens erhverv- og handelsliv, pendlerne og turismen.

Det er derfor lokalrådets hensigt, at arbejde på, at beslutning om ændringer i sejlplanen fremadrettet træffes på et ganske andet grundlag.

Sidst opdateret d. 17.01.2012

 » Sådan rammer fartplanen

Bliver du ramt af de nye ændringer i sejlplanen så send et indlæg til Søby Lokalråd.

» Kunsthøjskolen på Ærø
» Øens Vognmænd
» KVIK Søby

De nye sejlplaner, som træder i kraft fra 1/2 - 31/8 2012 kan ses på Ærøfærgernes hjemmeside under sejlplaner.

 » Læs mere her

Referat af fyraftensmøder med kommunalpolitikere d. 10. og 11. januar 2012.

Referat af fyraftensmøder med kommunalpolitikere d. 6. februar 2012

Nyt færgeforslag i høring